Produkty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Wykaz produktów: PDF  

Wykaz produktów - AquaMulti: PDF

Wykaz produktów - Lewatit:  PDF

   

  JONITY LEWATIT®

  JONITY firmy Lanxess-Niemcy. Masy jonowymienne Lewatit, Lewatit MonoPlus stosowane są w następujących dziedzinach:

  • Woda przemysłowa (zmiękczanie, demineralizacja, dekarbonizacja, uzdatnianie kondensatu itp.)
  • Woda spożywcza (zmiękczanie, usuwanie metali ciężkich, usuwanie azotanów itp.)
  • Woda ultra czysta (demineralizacja, polishing itp.)
  • Hydrometalurgia (wydobycie i przetwórstwo: Cu, Ni, Co, Au, U; odzysk: Ga, Ge, Zn, In)
  • Uzdatnianie wody gruntowej i ścieków (m.in. galwanotechnika, przemywanie gazów wylotowych)
  • Farmakologia i biotechnologia (m.in. separacja chromatograficzna, usuwanie barwy)
  • Oczyszczanie roztworów technologicznych (m.in. usuwanie kwasu, aldehydu, oczyszczanie biodiesla, usuwanie kationów, oczyszczanie H2O2 , oczyszczanie fenolu, adsorpcja CO2)
  • Kataliza (m.in. estry akrylowe i alifatyczne, katalityczne usuwanie tlenu)
  • Kwasy tłuszczowe, soki owocowe, serwatka, gliceryna, żelatyna, słodziki, cukier
   
  • LEWATIT¨ S 1567: silnie kwaśna żywica kationitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie Na+, regenerowana solanką, stosowana do zmiękczania wody spożywczej i przemysłowej, o całkowitej zdolności jonowymiennej 2,0 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus S 108: silnie kwaśna żywica kationitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie Na+, regenerowana kwasem, stosowana do zmiękczania wody spożywczej i przemysłowej, demineralizacji wody, jako złoże doczyszczające lub jako część złoża mieszanego, do usuwania amoniaku, o całkowitej zdolności jonowymiennej 2,2 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus S 108 H: silnie kwaśna żywica kationitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie H+, o całkowitej zdolności jonowymiennej 2,0 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus SP 112: silnie kwaśna makroporowata żywica kationitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie Na+, stosowana do demineralizacji, uzdatniania kondensatu oraz jako cześć złoża mieszanego, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,7 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus SP 112 H: silnie kwaśna makroporowata żywica kationitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie H+, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,6 val/l
  • LEWATIT® CNP LF: słabo kwaśna makroporowata żywica kationitowa na bazie matrycy poliakrylowej, w formie wodorowej stosowana jest w procesach dekarbonizacji i zmiękczania wody pitnej, o całkowitej zdolności jonowymiennej 4,3 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus M 500: silnie zasadowa, żelowa żywica anionitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, stosowana do demineralizacji wody z wysoką zawartością krzemionki, jako złoże doczyszczające lub jako część złoża mieszanego, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,3 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus M 600: silnie zasadowa, żelowa żywica anionitowa typu II, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, stosowana do demineralizacji wody z umiarkowaną zawartością krzemionki i dwutlenku węgla, jako złoże doczyszczające lub jako część złoża mieszanego, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,3 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus MP 500: silnie zasadowa, makroporowata żywica anionitowa typu I, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, stosowana do demineralizacji wody z wysoką zawartością krzemionki, jako złoże doczyszczające lub jako część złoża mieszanego, do uzdatniania kondensatu, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,1 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus MP 600: silnie zasadowa, makroporowata żywica anionitowa typu II, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, stosowana do demineralizacji wody z umiarkowaną zawartością krzemionki i dwutlenku węgla, jako złoże doczyszczające lub jako cześć złoża mieszanego, do uzdatniania kondensatu, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,1 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus M 500 MB: silnie zasadowa, żelowa żywica anionitowa typu I, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, jest żywicą przeznaczoną do stosowania w złożach mieszanych (dwujonitach), o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,3 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus MP 68: słabo zasadowa, makroporowata żywica anionitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, stosowana do demineralizacja wody o dużej zawartości kwasów humusowych i innych substancji organicznych, oczyszczania popłuczyn w przemyśle galwanicznym, do ochrony anionitów silnie zasadowych przed foulingiem organicznym, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,3 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus MP 64: słabo zasadowa, makroporowata żywica anionitowa, monodyspersyjna, dostarczana w formie Cl-, stosowana do demineralizacja wody o dużej zawartości kwasów humusowych i innych substancji organicznych, oczyszczaniu płuczek wodnych w elektrowniach, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,3 val/l
  • LEWATIT® IN 42: żywica inertna służąca do amortyzacji złóż jonitowych, posiada gęstość właściwą mniejszą od gęstości wody, co powoduje, że unosi się nad złożem żywicy jonowymiennej, o wielkości ziarna 1,5 mm
  • LEWATIT® IN 50: żywica inertna służąca do amortyzacji złóż jonitowych, posiada gęstość właściwą mniejszą od gęstości wody, co powoduje, że unosi się nad złożem żywicy jonowymiennej, o wielkości ziarna 2,5 – 5 mm
  • LEWATIT® NM 60: wysoce zregenerowana żywica jonowymienna (mixed bed), składający się z mieszanki 1:1 ekwiwalentnie ( tj. pod względem zdolności jonowymiennych )silie kwaśnego kationitui silnie zasadowego anionitu typu I, będących w pełni zregenerowanych formach. Jest specjalnie przygotowany do wysokiej konwersji i niskiej TOC dla uzyskania wody przemysłowej o wysokiej czystości. Mieszanka żywic gotowa jest do użycia, bez konieczności wcześniejszej regeneracji. Złoże znajduje zastosowanie w instalacjach typu mixed bed do polishingu po podstawowej demineralizacji oraz do demineralizacji wody w przemyśle elektronicznym, w laboratoriach i procesach przemysłowych.
  • LEWATIT® NM 91: wysoce zregenerowana żywica jonowymienna (mixed bed), zawartość kationitu i anionitu jest w relacji 1:0,7 ( 55%kationitu oraz 45% anionitu ), szczególnie polecany do uzdatniania wody z wysoką alkalicznością gdzie całkowite usunięcie krzemionki i dwutlenku węgla nie jest wymagane. Mieszanka żywic gotowa jest do użycia, bez konieczności wcześniejszej regeneracji. Złoże znajduje zastosowanie w instalacjach typu mixed bed do polishingu po podstawowej demineralizacji oraz do demineralizacji wody w małych lub bardzo małych stacjach dla laboratoriów i laboratoriów fotograficznych, urządzeń domowych, małych instalacjach przemysłowych.
  • LEWATIT® S 6368 A: silnie zasadowa, makroporowata żywica anionitowa typu I, monodyspersyjna, o całkowitej zdolności jonowymiennej 1,0 val/l, dostarczana w formie Cl- stosowana do oczyszczania wód i kondensatów przemysłowych jak również w przemyśle spożywczym np. do dekoloryzacji syropu cukrowego, gliceryny, soków owocowych lub dostarczana w formie OH – stosowana do usuwania kwasów i symultanicznej dekoloryzacji roztworów z produktów organicznych np. cukrów, żelatyny, gliceryny, serwatki, koncentratów owocowych itp. Charakteryzuje się efektywną sorpcją substancji organicznych, a także częściową sorpcją kwasów organicznych i mineralnych
  • LEWATIT® CNP 80: słabo kwaśna, makroporowata żywica kationitowa złożona z granule o standardowym uziarnieniu, stosowana do dekarbonizacji ( dealkalizacji ) wody przemysłowej, dekationizacji, jako I stopień do całkowitej demineralizacji, odzysku/usuwania niektórych metali ciężkich oraz usuwania amoniaku, o całkowitej zdoności jonowymiennej 4,3 val/l
  • LEWATIT® MonoPlus SR 7: makroporowata, polistyrenowa, monodyspersyjna żywica anionitowa selektywnie usuwająca azotany
  • LEWATIT® MonoPlus TP 207: słabo kwaśna, makroporowata żywica kationitowa, monodyspersyjna, zawierająca grupy iminodioctowe, które zapewniają selektywną ekstrakcję kationów metali ciężkich z słabo kwaśnych I słabo zasadowych roztworów. Złoze znajduje zastosowanie przy selektywnym usuwaniu metali ciężkich ze ścieków przemysłu obróbki powierzchniowej metali w obecności dużego stężenie wapnia, odzyskiwaniu metali z kąpieli procesów elektrochemicznych, usuwaniu zanieczyszczeń metalami z procesów trawienia, zatężaniu i usuwaniu metali ciężkich z roztworów procesów hydrometalurgicznych, usuwaniu metali ciężkich z wód gruntowych itd. 

     

    MEMBRANY

    MEMBRANY do Odwróconej Osmozy (RO) firmy Lanxess-Niemcy

    Membrany Lewabrane® znajdują zastosowanie do:

    • odsalania wody do celów przemysłowych
    • odsalania wody do celów bytowo – gospodarczych, wód procesowych w przemyśle spożywczym itp.
    • odnowy wody (jako końcowy etap oczyszczania ścieków)
    • zatężania substancji chemicznych

    www.lewabrane.com
     

    Ponadto w ofercie posiadamy szereg innych produktów związanych z szeroko pojętą problematyką:

    • uzdatnianie wody 
    • oczyszczanie roztworów procesowych 
    • obróbka ścieków przemysłowych 

    Gwarantujemy również pomoc techniczną oraz serwis doradczy, prowadzony we współpracy z Producentem i innymi Partnerami w celu projektowania i wykonania instalacji.

     

  •