Akkim Kimya

Pigmenty i dodatki do farb i lakierów

Produkt

Opis

PRODUCENT

RHEOLON® CMC

karboksymetyloceluloza sodowa rozpuszczalna w wodzie, AKKIM KIMYA nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych, stosowana
jako modyfikator reologii, dodatek tiksotropowy oraz koloid
ochronny

AKKIM KIMYA