Niniejsza strona korzysta przy oferowaniu usług, personalizacji reklam i analizie odwiedzalności z plików cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz na powyższe zgodę. Inne informacje
RADKA POLSKA Sp.z o.o.

TENAC-C TM

ASAHI KASEI

Asahi KASEI jest jedynym producentem zarówno homopolimeru (TENAC TM), jak i kopolimeru (TENAC-C TM) poliacetalu (POM) i jest w stanie zapewnić szeroką gamę konstrukcyjnych tworzyw termoplastycznych o wyważonych właściwościach konstrukcyjnych, a także łatwość formowania dla żywic poliacetalowych. Wykazują szczególnie wysoką wydajność w odniesieniu do poniższych właściwości w szerokim zakresie temperatur.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI I CECHY

 • Wytrzymałe i sztywne
 • Twarde
 • Odporność na pełzanie
 • Odporność na zmęczenie
 • Charakterystyka tarcia, ścierania i zużycia
 • Stabilność wymiarowa
 • Odporność na oleje i rozpuszczalniki organiczne
 • Właściwości elektryczne
 • Wydajność w niskich temperaturach

ZASTOSOWANIE I BRANŻE

Główne zastosowania TENAC TM i TENAC-C TM to elementy w drukarkach (koła zębate, łożysko), dysk twardy (część wewnętrzna), a także w zastosowaniach motoryzacyjnych (koła zębate, część wewnętrzna).

 • Koła zębate w silniku wycieraczek
 • Koła zębate w zamkach
 • Przycisk odpinania pasa bezpieczeństwa
 • FPM (Fuel Pump Module)- moduły pompy paliw
 • Ruchome elementy drukarek
 • Kratki głośników
 • Wspornik osłony przeciwsłonecznej
 • I wiele więcej

PROCES PRZETWÓRCZY

W normalnych warunkach POM może być przetwarzany bez suszenia, ale wilgotny surowiec musi być wysuszony. Temperatura suszenia powyżej 80 0 C, czas powyżej 2-4 godzin. Unikać temperatur i czasów przebywania materiału w cylindrze, które mogą powodować jego rozkład. Poniższe ograniczenia mają charakter ogólny; temperatura i czas przebywania mogą być niższe w określonych warunkach roboczych.

 • Optymalna temperatura żywicy: 190 - 210 ° C (maksymalnie: 230 ° C)
 • Maksymalny czas przebywania w cylindra dla niewzmocnionych I niebarwionych żywic:
  50 min. w 190 ° C
  40 min. w 200 ° C
  30 min. w 210 ° C

Zalecana temperatura formy to 60 - 80 ° C.

Contact form

*Nazwa:
*Telefon:
*E-mail:
na przetwarzanie moich danych osobowych
*Wiadomość:
na przetwarzanie moich danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych odwiedzających strony internetowe

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO“)

Spółka RADKA POLSKA Sp. z o.o. jest świadoma znaczenia prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe i w związku z tym oświadcza, że wszystkie przetwarzane dane osobowe są uważane za ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla spółki RADKA POLSKA Sp. z o.o. absolutnym priorytetem.

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich danych osobowych zgromadzonych przez spółkę RADKA POLSKA Sp. z o.o. w oparciu o wyrażenie zgody za pośrednictwem strony internetowej lub innych źródeł.

 

Administrator danych osobowych

RADKA POLSKA Sp.z o.o., REGON: 894 26 90 776, siedziba: ul. Akacjowa 17, Błonie 55-330 Miękinia-Błonie, niniejszym informuje Państwa zgodnie z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

 

Dane kontaktowe administratora

Adres korespondencyjny: ul. Akacjowa 17, Błonie 55-330 Miękinia-Błonie
E-mail: info.pl@radka.eu

 

Podstawa prawna przetwarzania

Za pośrednictwem stron internetowych administrator może uzyskać i następnie przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane te są przez Administratora przetwarzane bez potrzeby uzyskania Państwa zgody, a mianowicie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO]. Uzasadnione interesy Administratora zostały przedstawione w poniższym rozdziale Cel przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Administrator przetwarza dokładne dane osobowe tylko w celu ich wykorzystania do następujących celów:

 • Komunikacja z klientami za pomocą formularza kontaktowego (przekazywanie informacji i świadczenie usług na Państwa życzenie)
 • Monitorowanie odwiedzalności stron internetowych
 • Śledzenie działań użytkowników celem ułatwienia dostępu do treści

 

Strony internetowe nie zapisują informacji o Państwa lokalizacji geograficznej ani nie jest prowadzona aktywna analiza użytkowników lub zautomatyzowanie podejmowanie decyzji.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

 • Zwykła osoba odwiedzająca stronę
  • Dane dot. urządzenia (model hardware, unikalne identyfikatory urządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienie urządzenia);
  • Log (godzina i okres korzystania ze Strony, dane dot. wyszukiwania i inne informacje przechowywane w plikach cookies, które mogą jednoznacznie identyfikować Państwa przeglądarkę lub konto).
 • Osoba odwiedzająca witrynę, która wypełniła formularz kontaktowy
  • Imię i nazwisko, email, telefon, treść pytania.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych Administrator przetwarza zawsze tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla danego celu i przechowuje je przez okres niezbędnie konieczny. Po upływie tego okresu dane osobowe są usuwane, ewent. anonimizowane.

 

Pliki Cookies i ich przetwarzanie

Administrator używa plików cookies do działania swojej strony internetowej. Są to małe pliki tekstowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron, a które strony internetowe układają na Państwa komputer lub urządzenie mobilne w chwili korzystania z tych stron.

Za pomocą plików cookies nie można uruchomić programu, rozpowszechniać wirusów lub wykradać plików z Państwa komputera. Cookies służą tylko do zapisywania Państwa preferencji i działań podjętych na stronach internetowych. Każdy odwiedzający strony internetowe ma możliwość wyłączenia lub modyfikacji plików cookies za pomocą ustawienia swojej przeglądarki internetowej, a tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ich wykorzystywanie. Taką zgodę można następnie w dowolnym momencie odwołać, wyłączając je na przeglądarce internetowej. Instrukcje dot. ustawienia zapisywania cookies znajdziemy na stronach producenta przeglądarki internetowej. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Administrator nie przekazuje żadnych informacji do krajów z poza UE. Strony internetowe mogą korzystać z technologii, takich jak na przykład Google Analytics, które przekazują dane osobowe do krajów z poza UE.

 

Jakie przysługują Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, jak Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe i jakie przysługują prawa;
 • prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania innych informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Administratora;
 • prawo do poprawiania niedokładnych i niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza, jeśli (1) nie są potrzebne do dalszego przetwarzania; (2) użytkownik wycofał swoją zgodę na ich przetwarzanie; (3) istniał uzasadniony sprzeciw co do ich przetwarzania; (4) zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub (5) muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli (1) podważą Państwo poprawność danych osobowych na czas, dopóki Administrator nie sprawdzi ich poprawności; (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (3) Administrator już ich nie potrzebuje, ale dane potrzebne są Państwu do celów zgłoszenia roszczeń prawnych lub (4) istnieją zastrzeżenia przeciwko ich przetwarzaniu przez okres, dopóki Administrator nie sprawdzi, czy jego uzasadnione powody przewyższają Państwa interesy;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza je ze względu na uzasadniony interes, w takim przypadku Administrator nie przetwarza dalej Państwa danych osobowych, jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw a Administrator nie wykaże ważnych uzasadnionych powodów do przetwarzania, które mają nadrzędny charakter wobec interesów lub praw i wolności Państwa, przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przeniesienia do innego Administratora;  prawo złożenia skargi

 

W przypadku jakichkolwiek niezgodności i Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem siedziby spółki RADKA POLSKA Sp.z o.o. lub za pomocą formularza na www.radka.pl

 

Close

Ciągle zwiększamy zakres naszej działalności

Globalny świat RADKA łączy nas.

1 700
produktów
na magazynie

Elastyczność zapasów całego asortymentu.

30
letnia
tradycja

30 lat odpowiedzialności społecznej i etyki.

3 000
zadowolonych
klientów

Działamy uczciwie, dobrze i odważnie.

Programming: MagicHouse s.r.o.