Niniejsza strona korzysta przy oferowaniu usług, personalizacji reklam i analizie odwiedzalności z plików cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz na powyższe zgodę. Inne informacje
RADKA POLSKA Sp.z o.o.

Uzdatnianie wody

Należymy do grupy znaczących dystrybutorów produktów w obszarze uzdatniania i oczyszczania wód. Oferujemy szerokie spektrum materiałów np. do demineralizacji, zmiękczania, osmozy odwróconej, wytrącania metali ciężkich i sorpcji zanieczyszczeń. W problematyce ścieków komunalnych i przemysłowych jest to zwłaszcza odwadnianie i zagęszczanie osadów. W odniesieniu do wszystkich oferowanych preparatów świadczymy kompletny serwis techniczno – aplikacyjny i doradztwo. Ze względu na wieloletnie doświadczenie, jesteśmy w tej dziedzinie sprawdzonym partnerem.

 

LISTA GRUP PRODUKTÓW DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Flokulanty / Praestol • Środki przeciw pieniące / Antispumin • Antyskalanty • Inhibitory korozji / Levoxin • Ionexy / Lewatit • Wyposażenie filtrów jonowymiennych /dysze • Moduły membran / Lewabrane • Węgiel aktywny • Usuwanie metali ciężkich / TMT 15 • Produkty do wytrącania pozostałości flokulantów i osadów

JONITY – ZŁOŻA FILTRACYJNE
Produkt
Opis
Producent
LEWATIT ®

anionity, kationity, jonity mieszane (mieszanka kationit + anionit), selektywne jonity, jonity do hydroponiki
Rodzaje: żelowe, makroporowate, z indykatorem

LEWATIT ® MonoPlus

monodyspersyjne anionity i kationity
Rodzaje: żelowe, makroporowate

MEMBRANY DO PROCESÓW ODWRÓCONEJ OSMOZY
Produkt
Opis
Producent
LEWABRANE ® 4”

Lewabrane® RO B 085 FR
Lewabrane® RO B 085 HF
Lewabrane® RO B 085 LE

FR = Fouling Resistant, HF = High Flow, LE = Low Energy

LEWABRANE ® 8”

Lewabrane ® RO B 370 FR
Lewabrane ® RO B 370 HF/HR
Lewabrane ® RO B 400 FR
Lewabrane ® RO B 400 HR/HF
Lewabrane ® RO B 400 LE
Lewabrane ® RO B 440 HF/HR
Lewabrane ® RO B 440 LE
FR = Fouling Resistant, HF = High Flow, HR = High Rejection, LE = Low Energy
D = długość, Ø = średnica, Ś = średnica rury zewnętrzna (4” membrany) lub średnica rury (8” membrany)

SORPCJA METALI CIĘŻKICH
Produkt
Opis
Producent
TMT 15 ®

wychwytywanie metali ciężkich ze ścieków i spalin z elektrowni, spalarni odpadów komunalnych, w przemyśle elektronicznym, galwanicznym,motoryzacyjnym i chemicznym, w oczyszczalniach ścieków strącanie jedno i dwuwartościowych metali ciężkich (np. ołów, kadm, nikiel, miedź, rtęć, srebro) ze ścieków
Postać: roztwór

Dokumenty towarzyszące

Ciągle zwiększamy zakres naszej działalności

1 700
produktów
na magazynie
30+
letnia
tradycja
3 000
zadowolonych
klientów
Programming: MagicHouse s.r.o.