euroMinerals

Wypełniacze

Produkt

Opis

PRODUCENT

INBOND®

naturalny talk obrabiany powierzchniowo bielą tytanową

EUROMINERALS

INCOMP®

wypełniacze specjalne o różnej zawartości talku i dolomit; minerały o różnej zawartości talku i dolomitu

EUROMINERALS

INDOLO®

wysokiej czystości naturalny dolomit – węglan wapnia
i magnezu

EUROMINERALS

INDOZ®

naturalny zeolit – glinokrzemian o budowie kanalikowej
ze skały wulkanicznej

EUROMINERALS

INLIME®

ultradrobne i wysoko reaktywne wapno palone i wapno
hydratyzowane

EUROMINERALS

INPCC®

wysokiej czystości strącany węglan wapnia

EUROMINERALS

INTALC®

wysokiej czystości naturalny talk, uwodniony krzemian magnezu;
biały, miękki, elastyczny i hydrofobowy wypełniacz

EUROMINERALS