Farby budownictwo antykorozja

Oferujemy rozwiązania dla producentów powłok, farb, materiałów budowlanych, systemów podłogowych i odlewanych elastomerów poliuretanowych w formie serwisu technicznego i dostaw z naszego kompleksowego portfolio pigmentów, spoiw, wypełniaczy, preparatów biobójczych i dodatków.

Nasi klienci mogą liczyć na doświadczony zespół sprzedaży, który zadba o ich indywidualne potrzeby. Jakość współpracy podnosimy także poprzez usługi naszego laboratorium.

Pigmenty i dodatki do farb i lakierów

Produkt

Opis

PRODUCENT

ADDITIVE EP135

dodatek epoksydowo-fosforanowy do farb piecowych,
poprawia odporność na wilgoć i korozję, przyczepność, odporność
chemiczną, plamoodporność i odporność na pasteryzację

ADDITIVE EP024

dodatek epoksydowo-fosforanowy do wodorozcieńczalnych
farb piecowych, poprawia odporność na wilgoć i korozję,
przyczepność, odporność chemiczną, plamoodporność
i odporność na pasteryzację

AQUASIL® 20

wodna emulsja silanowa poprawiająca przyczepność powłok
do trudnych powierzchni (szkło, ceramika, lustro itp.)

OSIXO®

pigmenty perłowe do powłok i tynków dekoracyjnych, 
szeroki wybór gradacji i koloru

PIGMENTAN®

ekologiczne bezcynkowe pigmenty antykorozyjne do powłok
rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych

RHEOLON® CMC

karboksymetyloceluloza sodowa rozpuszczalna w wodzie, AKKIM KIMYA nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych, stosowana
jako modyfikator reologii, dodatek tiksotropowy oraz koloid
ochronny

Wypełniacze

Produkt

Opis

PRODUCENT

BARYTE BB

naturalny siarczan baru (mielony baryt)

INBOND®

naturalny talk obrabiany powierzchniowo bielą tytanową

INCOMP®

wypełniacze specjalne o różnej zawartości talku i dolomit; minerały o różnej zawartości talku i dolomitu

INDOLO®

wysokiej czystości naturalny dolomit – węglan wapnia
i magnezu

INDOZ®

naturalny zeolit – glinokrzemian o budowie kanalikowej
ze skały wulkanicznej

INLIME®

ultradrobne i wysoko reaktywne wapno palone i wapno
hydratyzowane

INPCC®

wysokiej czystości strącany węglan wapnia

INTALC®

wysokiej czystości naturalny talk, uwodniony krzemian magnezu;
biały, miękki, elastyczny i hydrofobowy wypełniacz

STIKLOPORAS

hydrofilowe granulowane szkło piankowe, lekki wypełniacz
do suchych mieszanek zaprawowych, biały nieorganiczny
materiał termoizolacyjny

Spoiwa i utwardzacze

Produkt

Opis

PRODUCENT

DOMACRYL®

akrylowe spoiwa do produkcji powłok 1-komponentowych oraz

2-komponentowych systemów PUR, wodnych i rozpuszczalnikowych

DOMALKYD®

alkidowe spoiwa do produkcji powłok 1-komponentowych oraz
2-komponentowych systemów PUR, wodnych i rozpuszczalnikowych

DOMEMUL®

acrylowe emulsje do produkcji wodorozcieńczalnych powłok
1-komponentowych oraz 2-komponentowych systemów PUR

DOMOPOL®

poliestrowe spoiwa do produkcji 2-komponentowych powłok PUR

LUKOSIL®

żywice silikonowe do produkcji rozpuszczalnikowych powłok
odpornych na wysokie temperatury

LUKORES®

emulsje żywic silikonowych do produkcji wodorozcieńczalnych
powłok odpornych na wysokie temperatury

LUKOFOB®

emulsje silikonowe o silnie hydrofobowym charakterze

EASAQUA™ seria M i L

samoemulgujące alifatyczne utwardzacze do wodnych
2-komponentowych systemów PUR; bezrozpuszczalnikowe
poliizocyjaniany na bazie HDI, odpowiednie do powłok i klejów

EASAQUA™ seria D

samoemulgujące alifatyczne utwardzacze do 2-komponentowych
wodnych systemów PUR, skracają czas utwardzania powłoki;
poliizocyjaniany na bazie HDI i TDI w formie gotowej do użycia

HDI, IPDI

monomery izocyjanianów alifatycznych; podstawowe komponeny

używane w syntezie żywic, uszczelniaczy i elastomerów

TOLONATE™ HDB

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o wyjątkowej
odporności na warunki zewnętrzne; alifatyczne poliizocyjaniany
na bazie biurety HDI

TOLONATE™ HDT

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o wyjątkowej
odporności na warunki zewnętrzne; alifatyczne poliizocyjaniany
na bazie trimera HDI

TOLONATE™ HTS

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o najwyższej

odporności na warunki zewnętrzne; alifatyczne poliizocyjaniany
na bazie trimera HDI

TOLONATE™ IDT

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o wysokiej
reaktywności – przyspieszają czas schnięcia powłoki; alifatyczne
poliizocyjaniany na bazie trimera IPDI

TOLONATE™ XF

utwardzacze do 2-komponentowych elastycznych powłok PUR,
także 100%; niskolepkie, alifatyczne poliizocyjaniany na bazie
trimera HD

TOLONATE™ D2

utwardzacz do jednoskładnikowych powłok PUR aktywowanych
termicznie; blokowany poliizocyjanian HDI

SCURANATE™

mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów TDI; stosowane do VENCOREX
produkcji systemów PUR, jak elastyczne pianki, elastomery, kleje i spoiwa

Dodatki do suchych mieszanek zaprawowych

Produkt

Opis

PRODUCENT

KRONOCEL®

metylohydroksyetyloceluloza MHEC i hydropropyloceluloza
HPMC, zagęstnik do suchych mieszanek cementowych

KRONOCEL® HEC

wysokoefektywna hydroksyetyloceluloza, zagęstnik do farb
i powłok wewnętrznych i zewnętrznych

PERAMIN® AXL

dodatek stosowany w celu zwiększenia szybkości schnięcia
preparatów zawierających zarówno spoiwa specjalne na bazie
glinianu wapnia, jak i spoiwa na bazie siarczanu wapnia;
monohydrat siarczanu litu

PERAMIN® CONPAC

superplastyfikatory w proszku, dodatki stosowane w celu
zapewnienia wysokiej wydajności samopoziomujących mas
podłogowych; polimery eteru polikarboksylowego (PCE)

PERAMIN® DEFOAM

odpieniacze stosowane w masach posadzkowych oraz innych
suchych mieszankach zaprawowych; zapewniają gładki
i pozbawiony wad wygląd powierzchni

PERAMIN® SMF

konwencjonalne plastyfikatory do suchych zapraw murarskich,
materiałów gipsowych i betonowych; sulfonowane polimery
melaminowe

PERAMIN® SRA

reduktory skurczu do suchych zapraw murarskich i betonowych

RDP-3217

proszek redyspergowalny na bazie VeoVa stosowany
w zaprawach cementowych, klejach do płytek ceramicznych
i systemach ETICS

RDP-4218

proszek redyspergowalny na bazie VeoVa stosowany 
w zaprawach cementowych, klejach do płytek ceramicznych
i systemach ETICS

RDP-5219

proszek redyspergowalny na bazie VeoVa stosowany
w zaprawach cementowych, klejach do płytek ceramicznych
i systemach ETICS

Do pobrania