IMERYS

Dodatki do suchych mieszanek zaprawowych

Produkt

Opis

PRODUCENT

PERAMIN® AXL

dodatek stosowany w celu zwiększenia szybkości schnięcia
preparatów zawierających zarówno spoiwa specjalne na bazie
glinianu wapnia, jak i spoiwa na bazie siarczanu wapnia;
monohydrat siarczanu litu

IMERYS

PERAMIN® CONPAC

superplastyfikatory w proszku, dodatki stosowane w celu
zapewnienia wysokiej wydajności samopoziomujących mas
podłogowych; polimery eteru polikarboksylowego (PCE)

IMERYS

PERAMIN® DEFOAM

odpieniacze stosowane w masach posadzkowych oraz innych
suchych mieszankach zaprawowych; zapewniają gładki
i pozbawiony wad wygląd powierzchni

IMERYS

PERAMIN® SMF

konwencjonalne plastyfikatory do suchych zapraw murarskich,
materiałów gipsowych i betonowych; sulfonowane polimery
melaminowe

IMERYS

PERAMIN® SRA

reduktory skurczu do suchych zapraw murarskich i betonowych

IMERYS