Lučební závody

Spoiwa i utwardzacze

Produkt

Opis

PRODUCENT

LUKOSIL®

żywice silikonowe do produkcji rozpuszczalnikowych powłok
odpornych na wysokie temperatury

LUCEBNI ZAVODY

LUKORES®

emulsje żywic silikonowych do produkcji wodorozcieńczalnych
powłok odpornych na wysokie temperatury

LUCEBNI ZAVODY

LUKOFOB®

emulsje silikonowe o silnie hydrofobowym charakterze

LUCEBNI ZAVODY