Qebui

Dodatki do suchych mieszanek zaprawowych

Produkt

Opis

PRODUCENT

KRONOCEL®

metylohydroksyetyloceluloza MHEC i hydropropyloceluloza
HPMC, zagęstnik do suchych mieszanek cementowych

QEBUI

KRONOCEL® HEC

wysokoefektywna hydroksyetyloceluloza, zagęstnik do farb
i powłok wewnętrznych i zewnętrznych

QEBUI

RDP-3217

proszek redyspergowalny na bazie VeoVa stosowany
w zaprawach cementowych, klejach do płytek ceramicznych
i systemach ETICS

QEBUI

RDP-4218

proszek redyspergowalny na bazie VeoVa stosowany 
w zaprawach cementowych, klejach do płytek ceramicznych
i systemach ETICS

QEBUI

RDP-5219

proszek redyspergowalny na bazie VeoVa stosowany
w zaprawach cementowych, klejach do płytek ceramicznych
i systemach ETICS

QEBUI