STIKLOPORAS

Wypełniacze

Produkt

Opis

PRODUCENT

STIKLOPORAS

hydrofilowe granulowane szkło piankowe, lekki wypełniacz
do suchych mieszanek zaprawowych, biały nieorganiczny
materiał termoizolacyjny

STIKLOPORAS