Vencorex

Spoiwa i utwardzacze

Produkt

Opis

PRODUCENT

EASAQUA™ seria M i L

samoemulgujące alifatyczne utwardzacze do wodnych
2-komponentowych systemów PUR; bezrozpuszczalnikowe
poliizocyjaniany na bazie HDI, odpowiednie do powłok i klejów

VENCOREX

EASAQUA™ seria D

samoemulgujące alifatyczne utwardzacze do 2-komponentowych
wodnych systemów PUR, skracają czas utwardzania powłoki;
poliizocyjaniany na bazie HDI i TDI w formie gotowej do użycia

VENCOREX

HDI, IPDI

monomery izocyjanianów alifatycznych; podstawowe komponeny

używane w syntezie żywic, uszczelniaczy i elastomerów

VENCOREX

TOLONATE™ HDB

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o wyjątkowej
odporności na warunki zewnętrzne; alifatyczne poliizocyjaniany
na bazie biurety HDI

VENCOREX

TOLONATE™ HDT

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o wyjątkowej
odporności na warunki zewnętrzne; alifatyczne poliizocyjaniany
na bazie trimera HDI

VENCOREX

TOLONATE™ HTS

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o najwyższej

odporności na warunki zewnętrzne; alifatyczne poliizocyjaniany
na bazie trimera HDI

VENCOREX

TOLONATE™ IDT

utwardzacze do 2-komponentowych powłok PUR o wysokiej
reaktywności – przyspieszają czas schnięcia powłoki; alifatyczne
poliizocyjaniany na bazie trimera IPDI

VENCOREX

TOLONATE™ XF

utwardzacze do 2-komponentowych elastycznych powłok PUR,
także 100%; niskolepkie, alifatyczne poliizocyjaniany na bazie
trimera HD

VENCOREX

TOLONATE™ D2

utwardzacz do jednoskładnikowych powłok PUR aktywowanych
termicznie; blokowany poliizocyjanian HDI

VENCOREX

SCURANATE™

mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów TDI; stosowane do VENCOREX
produkcji systemów PUR, jak elastyczne pianki, elastomery, kleje i spoiwa

VENCOREX