Evonik

SORPCJA METALI CIĘŻKICH

Produkt

Opis

PRODUCENT

TMT 15®

wychwytywanie metali ciężkich ze ścieków i spalin z elektrowni, spalarni odpadów komunalnych, w przemyśle elektronicznym, galwanicznym,motoryzacyjnym i chemicznym, w oczyszczalniach ścieków strącanie jedno i dwuwartościowych metali ciężkich (np. ołów, kadm, nikiel, miedź, rtęć, srebro) ze ścieków
Postać: roztwór

EVONIK