LANXESS

JONITY – ZŁOŻA FILTRACYJNE

Produkt

Opis

PRODUCENT

LEWATIT®

anionity, kationity, jonity mieszane (mieszanka kationit + anionit), selektywne jonity, jonity do hydroponiki
Rodzaje: żelowe, makroporowate, z indykatorem

LANXESS

LEWATIT® MonoPlus

monodyspersyjne anionity i kationity
Rodzaje: żelowe, makroporowate

LANXESS

MEMBRANY DO PROCESÓW ODWRÓCONEJ OSMOZY

Produkt

Opis

PRODUCENT

LEWABRANE® 4”

Lewabrane® RO B 085 FR
Lewabrane® RO B 085 HF
Lewabrane® RO B 085 LE
FR = Fouling Resistant, HF = High Flow, LE = Low Energy

LANXESS

LEWABRANE® 8”

Lewabrane® RO B 370 FR
Lewabrane® RO B 370 HF/HR
Lewabrane® RO B 400 FR
Lewabrane® RO B 400 HR/HF
Lewabrane® RO B 400 LE
Lewabrane® RO B 440 HF/HR
Lewabrane® RO B 440 LE
FR = Fouling Resistant, HF = High Flow, HR = High Rejection, LE = Low Energy
D = długość, Ø = średnica, Ś = średnica rury zewnętrzna (4” membrany) lub średnica rury (8” membrany)

LANXESS