Unipetrol

Sadze specjalne

Produkt

Opis

PRODUCENT

CHEZACARB®

sadza przewodząca

UNIPETROL