ASAHI KASEI

Asahi Kasei Corporation, spółka matka grupy Asahi Kasei, została założona w Japonii w 1922 roku. Dzięki misji grupy „wnoszenie wkładu w życie ludzi na całym świecie” rozwinęli się jako jedna z wiodących firm chemicznych działających w trzech sektorach biznesowych: materiałowym, domowym i zdrowotnym.

Obecnie w Grupie Asahi Kasei pracuje ponad 30 000 pracowników, a ich biura oraz zakłady produkcyjne znajdują się na całym świecie, aby ułatwić dostęp do swoich produktów i usług na każdym z głównych rynków. Zgodnie z hasłem grupy „Tworzenie jutra” kładą szczególny nacisk na innowacje.

Asahi Kasei Plastics ma wiele lokalizacji na całym świecie i jest wiodącym producentem wysokowydajnych, modyfikowanych polimerów oraz chemicznie sprzężonych żywic polipropylenowych. Wytwarzają wysokowydajne tworzywa sztuczne dla producentów OEM i dostawców na całym świecie. Technologia jest ich narzędziem do wprowadzania innowacji i postępu w dzisiejszym świecie, czyniąc go bezpieczniejszym, czystszym i wygodniejszym dla przyszłych pokoleń.

Poliamidy

Produkt

Opis

PRODUCENT

PA 6.6
poliamid 6.6

ASAHI KASEI

PA 6.6/6i
semiaromatyczny poliamid 6.6

ASAHI KASEI

Poliacetale

Produkt

Opis

PRODUCENT

POM
homopolimery POM

ASAHI KASEI

TENAC® C

POM

kopolimery POM

ASAHI KASEI

Tworzywa wysokoprzetworzone

Produkt

Opis

PRODUCENT

mPPE
modyfikowany poli (fenylenoeter)

ASAHI KASEI